Gå til sidens hovedinnhold

Blir Modum et «langstrakt eldresenter i naturskjønne omgivelser?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge og verden er midt inne i en eldrebølge. Dette forårsaket av stadig høyere levealder samt høye fødselstall etter andre verdenskrig kombinert med fallende fødselstall de seinere tiår.

De siste ti år har det vært en økning på nærmere ti prosent i folketallet både i Modum og nasjonalt. For Modums del viser statistikken at om lag 80 prosent av denne økningen er i aldersgruppen 60–79 år. Nasjonalt er økningen i denne aldersgruppen i underkant av 50 prosent. Dette viser at Modum har en langt høyere økning i de eldre årsklasser enn gjennomsnitt for landet. Denne tendensen vil trolig forsterke seg ytterligere og på årets Modumkonferanse uttalte rådmann Aud Norun Strand at prognosen for de neste ti år er at nesten 100 prosent av befolkningsveksten vil være i de eldre årsklassene.

Dette betyr at vi i Modum trolig ikke bare er i en eldrebølge, – står vi foran en eldretsunami?

For all del; – økt levealder og økt antall eldre er positivt. Eldre er en viktig og positiv ressurs som bidrar i mange viktige oppgaver, og med høyere levealder vil flere familier oppleve at generasjonene får lengre tid sammen.

Høyere andel eldre vil imidlertid også innebære økt press på velferdsordninger og helsetjenester. I tillegg vil det være en langt lavere andel av befolkningen som er yrkesaktive og som skal bidra til tjenesteproduksjon og verdiskapning. Utviklingen med stadig høyere andel eldre er rett og slett ikke bærekraftig, – spesielt ikke her i Modum hvor vi allerede ligger lavt på skatteinngang pr. innbygger i forhold til landsgjennomsnittet. Uavhengig av eldrebølgen trenger vi tiltak for å øke innflytting av yrkesaktive unge og barnefamilier.

På årets Modumkonferanse ble jeg heldigvis noe beroliget når jeg hørte at rådmannen trakk fram dette som en utfordring kommunen er bevisst på. Bare minutter seinere ble jeg imidlertid svært betenkt når hun fortalte at en av hovedløsningene på denne utfordringen er videre utbygging av Vikersund sentrum Nord for å øke tilflyttingen.

Er dette riktig virkemiddel for å oppnå ønsket målsetting? Er ikke sannsynligheten høy for at en videre utbygging av Vikersund Nord i stedet vil tiltrekke seg flere eldre? Foreløpig er det kun Fjordbyen Atrium som bygd opp og bebodd, og som forventet er nok gjennomsnittsalderen der forholdsvis høy. Det er lite som tyder på at videre utbygging der vil bli tilpasset yngre målgrupper, blant annet på grunn av prisnivå. Videre utbygging av dette området vil derfor etter min oppfatning kun forsterke forventet utvikling med økt eldretilflytting, og bekrefte det som redaktør Knut Bråthen uttalte litt spissformulert på Modumkonferansen; «Modum er en kommune for de som ønsker å gå tidlig til sengs.»

Er det dette vi ønsker? Å bli et «langstrakt eldresenter i naturskjønne omgivelser» som Per Skøien uttalte på Modumkonferansen? Jo, vil skal ha gode tilbud og plass også til eldre, men vi MÅ snu denne utviklingen som vi nå ser. Dette krever tiltak, – det skjer ikke av seg selv.

Hva kan så gjøres? Jeg mener at kommunen nå må jobbe både strategisk og langsiktig for å snu denne utviklingen. Etter min oppfatning må målet om å øke tilflytting av unge og barnefamilier stå svært høyt når strategier, planer og budsjetter de neste årene skal vedtas. Vi opplever stadig å høre om kutt og ressursmangel i viktige sektorer som undervisning og helse/omsorg. Med økt press på helse- og omsorgstjenester som følge av vekst i den eldre befolkningen vil dette kreve økte kostnader. Å planlegge videre kutt i kostnader er derfor ikke en bærekraftig utvikling. Kommunens inntekter må økes.

Å øke innflytting av unge og barnefamilier vil gi økte inntekter, noe som er helt nødvendig for å beholde Modum som et attraktivt og godt sted å bo for alle aldersgrupper.

Dette er en felles utfordring som både våre politikere, kommunens administrasjon, næringslivet og du og jeg som innbyggere må stå samlet om.

Kommentarer til denne saken