Dette er den 13. hagefugltellingen. Tidligere år har det vært god oppslutning om tellingene. Hagefugltellingen går årlig av stabelen i 14 dager rundt den siste helgen i januar.

Også for barnehager og skoler

For at skoler, barnehager og lignende skal kunne bli med har man også inkludert uken før og etter selve helgen (18. januar til 2. februar). Noter fuglene du ser i hagen din, og legg inn det du har sett på internett etterpå.

– Det er ikke bare å gå ut og knipse

Hele Norden samles rundt sine matstasjoner for fuglene for fugler, og rapporterer det de finner i løpet av kampanjedagene. Danmark, Finland og Sverige har gjennomført opplegget i flere år enn i Norge, som ble med for første gang i januar 2008.

Økende interesse

Det har vært en stor årlig økning i antall deltagere. En av målsettingene med hagefugltellingen er å sette søkelyset på hvordan klimaendringer endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge og Norden. Ved å samle inn denne type informasjon fra mange deltagere kan vi bedre få en forståelse av variasjoner i småfuglenes forekomst i det vinterlige Norden. Tell fuglene du ser ved fôringsplassen eller i hagen din. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.

Tellingen arrangeres av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med miljolare.no. Legge inn resultater på https://www.fuglevennen.no/registrer/deltaker/privat/?a=LN9