Bli med Kjell og kona på den strabasiøse reisen gjennom Norge

Da Kjell Bjørka fra Krødsherad sa ja til et prestevikariat i Kirkenes, så han ikke for seg utfordringene det ble å kjøre gjennom Norge da landet stengte ned på grunn av koronapandemien.