(Drammens Tidende)

ØVRE EIKER: Det har vært en rolig natt i sørøst politidistrikt.

Det vises på politiets twitterkonto, og bekreftes av operasjonsleder Merete Kvaal.

Én av nattens få hendelser skjedde like før midnatt da politiet avholdt en promillekontroll langs Ringeriksveien i Øvre Eiker. Selv om det var ingen sjåfører som blåste til over lovlig verdi, var det en sjåfør som vekket oppsikt for noe helt annet.

Under kontrollen blir man bedt om å vise fører- og vognkort. Da visste det seg at sjåføren kjørte med en henger som var større enn det vedkommende faktisk hadde lov til å kjøre med. Med førerkortklasse B (personbil) har man lov til å kjøre med en henger «(N)år tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg» som Statens vegvesen informerer om på sine sider.

Man kan trekke tyngre henger «hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3.500 kg»

Det var ikke tilfellet i Øvre Eiker.

– Tilhengeren var for stor. Sjåføren skulle hatt førerkortklasse BE, forteller operasjonsleder Merete Kvaal.

Hun fortsetter:

– Det var ikke grunnlag for noe førerkortbeslag.

Førerkortklasse BE gjør at man kan «trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3.500 kg».

Sjåføren ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.