Gå til sidens hovedinnhold

Ble det for krevende å «strekke seg lenger»?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Da Modum kommune for 12 år siden valgte slagordet «Vi strekker oss lenger» hadde nok de som bestemte det en svært god dag – en dag som kan minne om en sommerkveld i gode venners lag. En slik kveld da vi løssluppent slår ut med hendene og tenker at alt er mulig. For det å love å strekke seg lenger er ambisiøst. Det er en honningkrukke for dem som alltid mener det motsatte – de som føler at kommunen slett ikke strakte seg langt nok, selv om den egentlig gjorde det.

Hadde vi visst alle de krav kommunen blir møtt med fra innbyggerne – krav som tidvis både er helt urimelige, komiske og urealistiske – og som det er umulig å strekke seg langt nok for å innfri – hadde vi trolig tenkt at av og til handler det om å ikke strekke seg så mye som én centimeter. Tanken bak slagordet er selvsagt å fortelle at Modum skal strekke seg langt for å gi innbyggerne gode tjenester, være en god tilrettelegger og ta imot dem som ønsker å etablere seg her.

Det å strekke seg lenger er farlig nær en illusjon det er umulig å innfri. Det klinger ganske godt i øret, men en kommune vil neppe noen gang klare å strekke seg langt nok til å tilfredsstille alle de som bruker utestemme.

Nå er det satt ned en komité/arbeidsgruppe som skal vurdere om de skal beholde det gamle, lage et nytt slagord eller droppe hele greia. Gruppa består av Ole Martin Kristiansen (V), Ole Johan Sandvand (KrF), Tone Ellefsrud (Ap), Tormod Kalager (Ap) og Tone Kronen (Sp). Her må vi håpe at alder ikke er noen hindring for å få til et friskt og «ungdommelig» slagord slik at vi ikke blir sittende igjen med «Rullator til alle» eller «Et godt liv i godstolen»? Jeg tenker selvsagt på – at bortsett fra Tone Kronen – er det mange seniorer i dette utvalget. Men ettersom 70 er det nye 60 og 60 er det nye 50 og dagens 50-åringer er spreke som 30-åringer går dette sikkert bra.

Hva med «bygda der det settes verdensrekorder» eller det litt mer vovede; «bygda med verdens største ...» Skulle vi sett litt med et skrått øye kunne det blitt; «I Modum legger vi oss tidlig» – som et apropos til dårlige bussforbindelser fra Drammen på kveldstid. Eller «Modum – der poll blir store som troll» – en oppsummering av lange debatter om alt som er nytt.

Kommentarer til denne saken