I løpet av den lange valgkampen i USA ble svært mange av oss skremt av Donald Trumps holdninger. Valgnatten, med Trumps overraskende seier, fattet mange litt mot etter den påtroppende presidentens forsonende tale.

Så kom fredag 20. januar. En av de triste jubeldagene som gjorde mange av oss redde og sinte fordi Trump, istedenfor å åpne sine hender til verden, knyttet nevene på vegne av USA. Vi hørte en ekstrem nasjonalistisk tale med fokus på et USA som for enhver pris skal være først og størst, rikest og mektigst. Ikke ett ord om verdens urettferdighet, nød og lidelse. Ikke ett ord om solidaritet og respekt for ulike raser, religioner og kjønn.

Les også

Mirakelet i Sankta Klara

For meg, som biskop, var noe av det aller mest ubehagelige og beklemmende hvordan bibel og bønn ble misbrukt som innpakningspapir rundt det Trump framførte som sin gave, talen til folket, men som mange opplevde som et svik mot Bibelens kjerneverdier. Aldri har jeg opplevd bibellesning og bønn som en så pinlig innramming av en statsleders upassende drømmer og bilder, sett i lys av verdens utfordringer og urett. Når en av verdens mektigste ledere knytter neven istedenfor å rekke ut hender. Når en nyvalgt president kommer med trusler framfor trøst er det bare trist og skremmende.

Trumps egenmektige ord ropte så høyt at jeg knapt hørte den Guds tale og de bønner som ble lest. Dette ble aldeles feil, og viser hvor farlig det er når Bibelen brukes til å legitimere eget budskap og egne holdninger. Bibelen, som Guds og livets stemme, er en gave til menneskeheten. Men alt som er godt kan bli det bestes fiende. Guds ord kan også tas til inntekt for selvlagde drømmer og meninger, slik jeg opplevde det denne dagen under Trumps tale.

Les også

Ikke så durabelig likevel

Når den nye presidenten tør å påstå at USA er ustoppelig fordi de vil være beskyttet av Gud, blir dette like galt som hans avsluttende løfter: «Vi står ved fødselen av et nytt millenium, klare til å låse opp verdensrommets mysterier og frigjøre jorden fra sykdommens lidelse». Når han dessuten avslutter talen med å takke og velsigne folket blir kortslutningen komplett.

Den eneste respons vi som kirke kan gi, foruten å ta avstand fra Trumps forsøk på å bruke bibelord til å legitimere egne drømmer, er å si «Kyrie eleison»- Herre, miskunne deg over oss! Vårt håp er at faktisk ansvar og gode medarbeidere vil ha endringskraft.