Med nydelig sommer, kommer nydelige bilder

15. juli 2018, kl. 09:30

35 sommerbilder fra uke 28 sendt inn via Instagram – #bpsommer. Du kan selv delta med samme emneknagg eller ved å sende e-post til sommer@bygdeposten.no.