Beverproblemer på Simostranda

En beverdam har ført til at dreneringen av jordene i området ved Nesbekken på Simostranda er satt under vann. Modum kommune har nå gitt fellingstillatelse på bevere i området.