Gå til sidens hovedinnhold

Bevar Rolighetsmoen som fotballbane - stedet har stor historisk verdi i Geithus

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nye fotballbaner i Skredsvikmoen bør bygges nord for barnehagen. Geithus har, som de fleste vet, vært industriområdet i Modum - med to store treforedlingsbedrifter i tillegg til Westad.

Rolighetsmoen, som fotballbane, har også en hundreårig historie - en bane som er bygd opp av ivrige ildsjeler i Geithus. Mange av disse ildsjelene kom fra disse industribedriftene.

Dette var et viktig sted for Geithus som arbeidersamfunn og et fristed for arbeidsfolk. Der fikk de mulighet til å drive fysisk aktivitet, deriblant fotball. Som en veteran innen fotball og en som har levd en stund sier, arenaen er «nesten et hellig sted for Geithus».

Som sagt har fotballbanen en lang historie fra området ble kjøpt av Geithus idrettsforening seinere Geithus Idrettslag til idrettsplass i 1922. Under krigen ble området overtatt av Modum kommune på tvangsauksjon. Etter krigen 1945/46 var entusiasmen og iveren stor for å opparbeide området. Det ble kjøpt en godt brukt lastebil og kjørt masse og jord fra Vassbunn til Rolighetsmoen. Alt dette ble håndlesset på og av og resultatet ble den flotte banen som vi også ser i dag. Altså her har det blitt vist innsatsvilje og en enorm dugnadsånd gjennom mange år.

Derfor er det nesten uvirkelig hva som har skjedd de to siste årene fra Geithus IL (GIL) og Modum Fotballklubb (MFK) søkte om å få legge kunstgress på Rolighetsmoen, som resulterte i at Geithus IL fikk tilbake eierskapet til fotballbanen for én krone og til planene nå, som er å selge området til eiendomsutvikling for å finansiere to nye fotballbaner i Skredsvikmoen. Men for i det hele tatt å få lov til å bygge boliger må den flotte gressmatta fylles ned med fyllmasse i en høyde på én meter, noe som i seg selv er uhørt. Dette for å oppnå riktig kotehøyde.

I saksutredningen fra kommunen står det følgende: Deler av Rolighetsmoen idrettsplass ligger innenfor byggeforbudsgrensen mot Bergsjø. Idrettsanlegget og parkeringsplassen ligger innenfor kommuneplanens hensynssone for flomfare. Det er byggeforbud i denne typen hensynssone, herav inkludert graving, utfylling og oppfylling. Det må eksempelvis kvalitetssikres med grunnundersøkelse om grunnen tåler 1 meters oppfylling pluss bygningslast som det etter bestemmelsene er behov for. Det må også vurderes om veinettet i området tåler tilkjøring av masse.

Kommunestyret gjorde 11. mai i år et delt vedtak, der kommunen stiller seg positivt til etablering av fotballbaner og klubbhus i Skredsvikmoen. Geithus Arbeiderforening krever at fotballbaner med parkeringsarealer i Skredsvikmoen, må bygges nord for Skredsvikmoen barnehage. Dette er for øvrig noe prosjektgruppa i møte med interessegrupper og naboer i Skredsvikmoen lovet tilhørerne, at banene skulle legges nord for barnehagen.

Kommentarer til denne saken