Besøksforbud og belastende støy i betent nabokonflikt: Nå må laftebonden kanskje stanse virksomheten innen et år

Hvis politikerne i Modum er enige med rådmannen, vil Svein Gislerud måtte stanse laftevirksomheten på Sysle innen august 2021. Men de åpner for at han kan søke på nytt – etter et annet lovverk.