(Drammens Tidende)

BUSKERUD: Saken startet da en av jentene ble avhørt i forbindelse med at hun anmeldte en voldtekt i 2015. På slutten av avhøret ble hun spurt om hun hadde opplevd seksuelle overgrep tidligere. Hun fortalte at hun hadde blitt utsatt for overgrep av beredskapsfaren.

Henlagt i 2015

Hun anmeldte beredskapsfaren, men anmeldelsen ble henlagt. Beredskapsfamilien som hadde hatt flere barn, hadde et svært godt omdømme og aldri mottatt noen klager.

I 2020 anmeldte en ny jente beredskapsfaren for seksuelle overgrep. Da gjenopptok politiet etterforskningen av den første saken, og avhørte flere av barna som hadde vært hos dem.

To andre jenter som hadde vært hos beredskapsfamilien fortalte om overgrep i avhør.

Beredskapsfaren ble tiltalt for overgrep mot fire jenter. Tingretten trodde på jentene og dømte ham til fengsel i fem år og åtte måneders fengsel for seksuelle overgrep mot jentene.

LES OGSÅ: Barnevernsansatt dømt etter seksuelt kjæresteforhold med 16-åring

Anket dom

Mannen har hele tiden nektet og anket dommen fra tingretten. I februar behandlet lagmannsretten ankesaken og nå har dommen kommet.

Retten dømmer ham bare for overgrep mot to av jentene. De var begge 10–11 år da overgrepene skal ha skjedd ifølge dommen.

Lagmannsretten fant det bevist at beredskapsfaren også hadde begått seksuell handling mot jenta som anmeldte ham i 2015, men han ble frikjent fordi forholdet var foreldet. Også erstatningskravet er foreldet.

Mannen ble frikjent for seksuelle handlinger mot et fjerde beredskapsbarn i samme alder, men ble likevel dømt til å betale oppreisning til henne med 45.000 kroner. For at han skal kunne dømmes skal det være bevist under tvil at han har gjort det, og det mente dommerne at det ikke var. For å idømmes erstatning skal det bare være mest sannsynlig at det har skjedd og det mente flertallet av dommerne at det var.

LES OGSÅ: Moren til savnet 25-åring: – Frykter det verste og håper det beste

Fengsel

Retten dømmer ham til fengsel i fire år og ti måneder. Det er en reduksjon i straff fordi han dømmes for overgrep mot færre barn.

De to jentene ble tilkjent oppreisning med henholdsvis 180.000 og 225.000 kroner

– Vi er veldig glade for at han ble frifunnet for to tiltaleposter. Vi mener det er riktig, sier beredskapsfarens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

– Han er ikke fornøyd med at han er dømt for de øvrige tiltalepostene. Vi vurderer muligheten for anke, sier Larsen.

Skyldspørsmålet er i utgangspunktet avgjort i lagmannsretten, men saksbehandlingsfeil, straffeutmåling og erstatningsbeløp kan ankes videre til Høyesterett.