Ber om gangfelt til populært turområde

Ole Martin Kristiansen (V) ønsker at det blir malt opp to gangfelt mot Øya i Vikersund.