Ber folk vente med å rydde opp på gravstedene

– Vi er i full gang med å utbedre skadene på kirkegården i Eggedal etter uværet, men før vi er ferdige, fraråder vi å plante nytt på gravstedene, sier kirkeverge Mette Gabrielsen Flågan.