Befaring var ikke nok – Gislerud må avslutte laftevirksomheten

Teknisk hovedutvalg opprettholder sitt vedtak. Dermed må laftebonde Svein Gislerud stanse laftevirksomheten på Sysle innen 1. august neste år.