Gå til sidens hovedinnhold

Bedre med et servicesenter enn brannstasjon i Nordekk-bygget

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På bakgrunn av artikkel i Bygdeposten så har jeg sett på saksliste til kommunestyret i kveld, torsdag og ser da spesielt på saken om Nordekk. Etter mitt skjønn så er Krødsherad kommune på feil vei. I disse lokalene som fram til nå har huset Nordekk, bør det etableres et servicesenter rettet mot Norefjell.

Ser vi mot det de har fått til i Numedal – hvor en utflyttet krylling var en av de primus motorer – ble det på Svene etablert et servicesenter i et nedlagt industribygg, hvor allerede etablerte firmaer i dalen kunne etablere seg sammen med service rettet mot turistnæringa. Det har også kommet hele dalen til gode. I Krødsherad har vi svært mange mindre firmaer som sliter med plass for sin virksomhet, og driver virksomheten sin under kummerlige forhold.

Min klare oppfordring er: Ta grep og legg forholdene til rette for et servicesenter av ulike næringer samlokalisert i Nordekk-bygget, som er en aldeles supert sted å etablere et slikt sted. Norefjellfolket kjører jo rett forbi døra, og et slikt senter vil helt klart utfylle det som nå skjer ved XL Bygg Noresund.

Vi ønsker alle nyetablering og økt bosetting i Krødsherad, men vi ønsker også at eksisterende servicebedrifter og andre næringsforetak som allerede er etablerte i bygda, skal kunne tilby og presentere sine tjenester. Alt dette henger sammen.

Tomta som ligger mellom Nordekk og Ringnesveien er regulert og vil bli en super plass til brannstasjon og teknisk sentral. Nå har kommunen hatt og har flere prosjekter hvor de forsøker å tilpasse eksisterende gammel bygningsmasse til andre formål enn dagens bruk. Etter min forståelse så holder vel ikke kostnadsrammer i det hele tatt. Bygg nytt på en jomfruelig tomt!

Et annet moment er om ikke teknisk sentral bør ligge i tilknytning til Bjøre Renseanlegg, for mange av de ansatte ved teknisk vil vel ha sin arbeidsplass her. Og ikke minst, hva skal Krødsherad kommune bruke den gamle bussgarasjen ved Noresund bru til? Kommunen skal bruke mye penger, svært mye penger på andre prosjekter. Og hvor skal alle pengene komme fra? Økt eiendomsskatt?

Les også

Her kan det bli brannstasjon og teknisk sentral

Kommentarer til denne saken