Elefanten i rommet

Har tillit: Rådmann Jens Sveaass sier han har full tillit til rådmann Aud Norunn Strands håndtering av barnevernssaken. Flere sigdalspolitikere uttrykte bekymring for situasjonen på fredagens kommunestyremøte.Arkivfoto

Har tillit: Rådmann Jens Sveaass sier han har full tillit til rådmann Aud Norunn Strands håndtering av barnevernssaken. Flere sigdalspolitikere uttrykte bekymring for situasjonen på fredagens kommunestyremøte.Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Barnevernet er elefanten i rommet om dagen, sa rådmann Jens Sveaass. Han er kritisk til måten barnevernet er behandlet på det siste halvåret.

DEL

Venstres Runolv Stegane (V) var først ute med å ta opp barnevernstjenesten på fredagens kommunestyremøte.

Dette var ingen egen sak, men kom opp i forbindelse med behandlingen av regnskaps-rapporten. Og det var tydelig at nettopp barnevernet var noe mange følte behov for å snakke om.

Bekymringen gjaldt både økonomien og den debatten som har gått om det lokale barnevernet de siste månedene.

Vil vurdere samarbeidet

Stegane var kritisk til barnevernets overskridelser, og han etterlyste en mulighet til å møte barnevernet direkte for å stille spørsmål.

– Jeg er ikke sikker på at vi visste hva vi gjorde da vi gikk inn i dette samarbeidet. Vi må vurdere organiseringen på nytt, og se om vi er tjent med å være med videre.

Også varaordfører Hellik Kolbjørnsrud (H) var bekymret.

– All den negative omtalen av barnevernet er ikke bra for Sigdal, uttalte han.

Politikerne er usikre på hvor stor myndighet de har til å påvirke inn mot Modum- rådmann Aud Norunn Strand og barnevernstjenesten i MidtBuskerud.

– Vi har gjort et vedtak som skal evalueres etter et år. Da kan vi også gå inn og endre kursen, påpekte ordfører Kari Ask (Sp). Hun passet også på å minne politikerne om deres rolle som ombudsmenn og arbeidsgivere.

Har full tillit

– Dette er elefanten i rommet om dagen, innrømmet rådmann Sveaass.

Han kunne fortelle at barnevernsleder Siv Rørvik trolig kommer med en rapport som kan presenteres på neste formannskapsmøte i februar.

Selv har Sveaass full tillit til kollega Strands håndtering av saken, og han passet på å understreke at sigdølingene ikke har gitt fra seg kontrollen hverken politisk eller administrativt.

I budsjettdokumentet har han kritisert måten barnevernet er behandlet på de siste månedene. Kritikken retter seg særlig mot måten politikere har opptrådt på.

Maner til objektivitet

Sveaass setter søkelys på de siste månedenes mediedebatt rundt praksis i det lokale barnevernet.

Først understreker han at barnevernet hele tiden er under revisjon og tilsyn, og at politikerne har tilgang til et bredt faktamateriale herfra.

– Det er ingen som blir sett like tett i kortene som barnevernet.

Han mener det er en forutsetning at politikerne bruker disse objektive kildene når de gjør seg opp en mening.
«Ombudsarbeid basert på enkeltsaker, mediedebatt og berørte parters tilbakemeldinger på et tjenestefelt hvor følelsene er så sterke og subjektiviteten så altoverskyggende, kan vanskelig legges til grunn for faglig utvikling av tjenesten» skriver Sveaass.

Skadelig utvikling

Han mener også at utviklingen de siste månedene er skadelig for arbeidsmiljøet, og at dette smitter over på tjenestetilbud, rekruttering og kvalitet.

– Utviklingen vi har sett, forringer nødvendig tillit og integritet i tjenesten, og til sjuende og sist setter det barn, og familiers trygghet, og forutsetning for å få hjelp, i fare.

Artikkeltags