Barneombudet ber koronabekymrede foreldre lytte til faglige råd