Barnehagene er fulle. Nå krever Sigdal Ap handling fra ordfører Tine & co.

Sigdal kommune ønsker å trekke til seg småbarnsfamilier, men med fulle barnehager på Nerstad og i Prestfoss kan det være en utfordring å få til.