Dette innlegget er et svar til Solveig Fløtten, som er en streikende lærer i Modum. I et innlegg, der hun svarte Jon Hovland, brukte hun ordet «tøv» om noen synspunkter han har på streiken. Det jeg synes er synd, er hvordan skolebarn nok en gang rammes. Nå, rett etter pandemien, burde streik være et virkemiddel som barna burde blitt spart for.

Ja, jeg vet at flere vil hevde at en streik alltid vil være ubehagelig for de som rammes, men la oss kalle en spade for en spade; denne streiken er særdeles uheldig da det i dette tilfellet er barna som er den tapende part. De har allerede har tapt mye gjennom en vanskelig pandemiperiode. En sparker ikke noen som allerede ligger nede! Burde det ikke også gjelde skolebarn?

Les også

– Tøv fra Hovland om lærerstreiken