Hvor er badeplassene? Nå må kommunene gi svar

Miljødirektoratet har bedt kommunene om å identifisere alle badeplasser.