Avlyser russens landstreff i Kongeparken: – Uforsvarlig å samle så mange russ