Avlyser kommunestyremøte, men behandler én sak

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og rådmann Aud Norunn Strand.

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og rådmann Aud Norunn Strand. Foto:

I kveld skulle det vært holdt kommunestyremøte i Modum. Ordinært møte blir det ikke, men én sak behandles via e-post.

DEL

Etter hvert som koronasituasjonen har eskalert, har også kommunestyret i Modum endret sine planer for mandagens møte. Etter først å ha flyttet det til storsalen i kulturhuset, ble det besluttet at det ikke skulle holdes som fysisk møte.

– Men foreløpig mangler vi en plattform og et system som gjør at vi kan holde et fjernmøte på lovlig måte. Dette er noe vi må rigge oss med hvis dette blir langvarig, og planen er at vi skal ha dette på plass etter påske, forteller ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.

Etter å ha gått igjennom sakslista til kveldens møte, har man kommet fram til at det kun er én sak som må behandles nå.

– Det gjelder saken om vi skal delta i felles anskaffelsesprosess for ny tjenestekonsesjonsvatale for BPA. Administrasjonens innstilling er at vi går inn i anbudsrunde med flere kommuner. Denne saken behandler vi via e-post. Alle medlemmene i kommunestyret kan skrive sin argumentasjon og sende til alle innen klokka sju i dag, forklarer hun.

I tillegg gis det en orientering om koronaviruset og smittebegrensende tiltak.

Artikkeltags