Som ivrig revejeger ifra Ringerike, oppfordrer jeg andre jegere i nabo kommunen til å skyte minst en rev hver i løpet av revejakt sesong. Det hjelper stort for å få opp småviltbestanden som skogsfugl, hare og rådyr. Rev tar en del rådyrkillinger, skogsfugl egg og hare.

Jeg bor i Hønefoss. Her har jeg tilgang te en jaktbrakke i jordkanten som jeg sitter i og venter på at reven skal dukke opp på åte i løpet av kvelden og natten. I fjorårets sesong skjøt jeg 21 rev på åte ifra samme jaktbrakke og en rev på golfbanen i Tyrifjorden som jeg har fått tillatelse for. Det er utlyst på Ringerikes blad i fjor. Der har jeg en reportasje.

11 av de 21 rev som jeg skjøt på åte, var skabbrev. Brakka jeg jakter rev fra er ganske nær gjenvinningsstasjonen på Trollmyra. Revene samles der for å skaffe seg mat, så smitter de hverandre med skabb. Det er vondt å se dyrene lide av skabb sykdommen. Så det er godt å få fjernet syke dyr.

Denne sesongen har jeg skutt fire rever. Tre rever på åte og en rev på lokk om sommeren. Ingen av de fire revene hadde noe skabb. Det er positivt.

Revejakta starter 15. juli og varer til 15. april.

I fjor høst så jeg stor forandringer på rådyrbestanden da det var flere geiter med kalver. Det er et godt tegn. Om hare og skogsfugl er litt tidlig å si noe om bestanden har utviklet seg.

Jeg jobber i Åmot og ser en del rev på strekningen imellom Ask og Vikersund. Derfor oppfordrer jeg andre jegere til å skyte minst én rev hvis muligheten byr seg.