Moingen er kjent både nasjonalt og internasjonalt for sin forskning på angst og sin utrettelige innsats for mennesker med psykiske lidelser gjennom jobben som forsker på den diakonale helseinstitusjonen i Vikersund.

Hoffart tok sin doktorgrad i 1990 og har hatt klinisk behandlingsforskning som sitt hovedområde i hele sitt yrkesaktive liv. Han har hatt en svært produktiv karriere med sine 200 vitenskapelige artikler, fire bøker, ni bokkapitler og utallige foredrag og medieopptredener.

Mindre skeptisk

Da Asle Hoffart søkte jobb på Modum Bad som nyutdannet psykolog fikk han høre at han var for ung. I 1984 var han gammel nok til et kortvarig vikariat. Når han 24. juni runder 70 og blir pensjonist, kan han se tilbake på 38 år.

– Jeg tror den nåværende ledelsen er litt mindre skeptisk, forteller han til Badeliv og humrer.

Badeliv er Modum Bads eget informasjonsmagasin.

Mest verdifullt

Psykologen brukte mye tid på pasientbehandling til å begynne med. Angstlidelser ble hans faglige hovedinteresse.

– De første sju årene jobbet jeg bare med behandling. Siden ble det veksling mellom forskning og behandling. Sammen med pasienter og medarbeidere oppdaget jeg tanker og handlinger som drev angsten. Dette ønsket vi å vite mer om, så vi startet forskning på dette. På den måten kunne vi bringe en utvidet forståelse tilbake til behandlingen, sier Hoffart til Badeliv.

Han mener det mest verdifulle han har fått til på disse årene, er at han fikk være med på å skape en angstavdeling. Det var i 1985, og avdelingen er fortsatt levende og i utvikling.

– Der får 16–17 pasienter om gangen et behandlingsopphold på to måneder. Mange kommer over lammende angst og tar tilbake livet etter behandlingen der. Dette skyldes engasjerte medarbeidere, og forskning som gir ferdigheter i å drive behandling. En oppdaget og dokumentert sammenheng mellom psykiske reaksjoner kan gjøre en stor forskjell i behandlingen av den enkelte.

Får seminar i avslutningsgave

Hoffart er takknemlig for alle mulighetene han har fått på Modum Bad.

– Jeg var tidlig med på forskningen til Egil Martinsen om fysisk trening og psykisk helse. På angstavdelingen var det fagfolk som var innstilt på å forske. Direktør Ole Johan Sandvand lagde støttende rammer for forskningen.

På 70-årsdagen arrangerer Modum Bad fagseminar og middag for seniorforskeren med 100 gjester til stede.

– Det blir en blandet fornøyelse. Jeg liker best å være i ro og konsentrere meg om å jobbe. Men det er fint å bli satt pris på,

Selv om han egentlig slutter, fortsetter seniorforskeren i en liten stilling for å fullføre det han holder på med.