Det vurderes å bygge ut kapasiteten i Ringerike fengsel. Flere innsatte og 60 nye arbeidsplasser snakkes det om. Dette er bare en kort halvtime fra de fleste stedene i Modum.

Bygdelista i Modum tok midt på 1990 tallet, rett før fengslet var ferdig bygget, initiativ til å få laget en brosjyre som viste Modum som bo- og kulturkommune.

Det ble også en «åpen dag» i Modum hvor noen av dem som var interessert i å flytte til fengslets nærområde fikk se noe av hva Modum kunne tilby potensielle nye innbyggere.

Bo- og kulturkommunen Modum har fortsatt mye å tilby. Vi bør igjen være offensive.