I desember var 289 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Midt-Buskerud. 2,8 prosent av arbeidsstyrken i kommunene Modum, Krødsherad og Sigdal samlet sett er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 18 flere enn ved utgangen av november, går det fram av pressemeldingen fra det lokale Nav-kontoret.

Blant arbeidssøkerne var 164 personer registrert som helt ledige i desember, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Midt-Buskerud ligger dermed fortsatt på landsgjennomsnittet. Av de helt ledige er 62 kvinner (37,8 %) og 102 menn (62,2 %). Antall helt ledige i Modum var i desember 128, i Sigdal var det 17 og i Krødsherad 19 personer.

Svak økning i ledigheten

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 208 personer. Det tilsvarer to prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 81 registrert som delvis ledige. Til sammenligning var 69 registrert som delvis ledige i november 22.

Tilgangen på registrerte stillinger i desember var vesentlig lavere enn tidligere måneder. I Modum var 22 stillinger registrert, i Sigdal 12 stillinger og i Krødsherad var det 6 stillinger.

– Vi ser nå en svak økning i ledigheten, spesielt blant delvis ledige. I tillegg er det færre stillinger som er lyst ut i desember. Dette er som forventet, sier Nav-leder i Midt-Buskerud, Cathrine Volden.