(Siste)

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen bevilge nær 50 millioner kroner til de minste dagligvarebutikkene i distriktene. Det er en liten økning fra satsingen i 2018. Dermed opprettholdes den økonomiske støtten gjennom det regjeringen kaller Merkur-programmet.

– Nærbutikkene er viktige samlingsplasser i mange bygder og distrikter, og det er et mål for oss å opprettholde grunnleggende tjenester av god kvalitet i hele landet, sier kommunalminister Monica Mæland (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sosial møteplass

Merkur-programmet skal være en bidragsyter til å opprettholde og videreutvikle tilbudet av dagligvarebutikker på steder der det bor færre folk. I fjor omfattet ordningen rundt 580 butikker.

Målet er ifølge regjeringen å styrke den butikkfaglige kompetansen, etablere flere tjenester i butikkene og fokusere sterkere på samfunnsutvikling og butikken som en sosial arena.

– Ordningene med støtte til Merkur bidrar til å modernisere dagligvarebutikkene og gjøre dem mer lønnsomme. Det betyr at innbyggerne i lokalsamfunnet får bedre tjenester, sier Mæland.

Kom med gladnyhet

Onsdag var Høyre-statsråden på besøk hos Joker Setskog i Akershus. Hun kom med nyheten om millionstøtten i Merkur-programmet og fikk blant annet høre om butikken som sosial arena og hva den betyr for de fastboende.

Nærbutikkene er viktige samlingsplasser i mange bygder og distrikter, og det er et mål for oss å opprettholde grunnleggende tjenester av god kvalitet i hele landet.

Monica Mæland, kommunalminister

– Merkur er et godt distriktspolitisk tiltak som virker, konkluderer kommunalministeren, som også ba om innspill til distriktsmeldingen som skal legges fram av regjeringen.

– Uten et grunnleggende tjenestetilbud som dagligvarer stopper de minste lokalsamfunnene. Det er derfor vi viderefører og styrker de treffsikre ordningene som Merkur har, sier Mæland.

For å komme med i Merkur-programmet må butikkene oppfylle krav om vareutvalg, omsetning, geografisk plassering og avstand til neste butikk.

Avlaster kommunene

Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, er veldig glad for at regjeringen ser viktigheten av Merkur-programmet. Ikke bare i et bosetningsperspektiv, men også når det gjelder butikkene som samlingspunkt og betydning for turismen og den generelle næringsutviklingen.

– En virkning av nærbutikkene er også at de avlaster kommunene med et tjenestetilbud og sørger for at eldre har muligheten til å bo hjemme i større grad, sier Størksen til ANB.

– Den faglige støtten som butikkene får av konsulentene i Merkur bør heller ikke undervurderes. De kjenner lokalsamfunnene godt og har en kompetanse som er kjempeviktig, påpeker hun.

Saken fortsetter under bildet.

Dropper nedleggelse

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg foreslo tidligere i år å legge ned Merkur-programmet fra 1. januar og overføre oppgavene til fylkeskommunene. På sikt kunne det ha betydd en pulverisering av støtteordningen til de minste distriktsbutikkene. Dermed ville framtidsutsiktene ha vært usikre.

– Jeg håper ikke regjeringen lytter til ekspertutvalget og overfører oppgavene til fylkeskommunene. Pengene som settes av i neste års statsbudsjett tolker jeg dithen at satsingen opprettholdes enten gjennom distriktssentrene eller i sin nåværende form, sier hun. (ANB)