Arbeiderpartiets skudd i løse luften

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Arbeiderpartiet ved Ståle Versland, gruppeleder Modum Ap og stortingsrepresentant Masud Gharahkhani angriper regjeringen og Høyre i kjent stil. Statsbudsjettet får gjennomgå.

Regjeringens statsbudsjett har to hovedmål; å skape flere jobber og inkludere flere. Det er et knippe av virkemidler for å oppnå dette. Rammevilkårene for næringslivet bedres og store byggeprosjekter igangsettes. Vi vil legge til rette for å skape flere bedrifter med norske eiere. Det gis kompetanseløft for unge som ikke har fullført videregående og utdanningskapasiteten økes. Vi innfører økt barnetrygd og kompetanseløft i barnevernet. Regjeringen setter av store midler til koronatiltak for reiselivet og kulturbransjen.

Det blir ganske søkt av Arbeiderpartiets to representanter å bruke Elko-styrets beslutning om å flytte produksjonen og distribusjonssenteret fra Åmot til Tyskland og Sverige som bevis på at vi setter «kapitalens interesser foran ansatte»

Selvsagt er vi skuffet og hadde et inderlig ønske om at virksomheten skulle forbli Modum. Vi kan imidlertid ikke se at noen konkrete tiltak fra Arbeiderpartiet kunne påvirke Elkos strategi om å samle produksjonen i Europa til færre og større fabrikker.

Avvikling av Omstillingslova som det henvises til, handler om at loven ikke fungerte etter sin hensikt, noe høringsinstansene er enig om. Lovbestemmelser som omfattet denne loven er ivaretatt i annet gjeldende lovverk.

Arbeiderpartiet synes heller ikke å være oppdaterte på at Helse- og omsorgsdepartementets arbeid. Det har gitt helseforetakene og Helse Sør-Øst økte ressurser for at rehabiliteringsinstitusjoner ikke skal lide tap i forbindelse med koronasituasjonen. Dette gjelder private og ideelle institusjoner, og da Modum Bad og Vikersund Bad Rehabiliteringssenter. Departementet følger koronasituasjonen og aktiviteten i våre helseinstitusjoner nøye.

Statsbudsjettet for 2021 er lagt opp til å ta Norge ut av krisen. Vi kjenner ikke de langsiktige konsekvenser av koronapandemien. Med kraftfulle økonomiske krisepakker på 126 milliarder i 2020 legges grunnlaget for at aktiviteten i norsk økonomi kan ta seg opp.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken