Det var en litt amper undertone ved konstitueringen av det nye kommunestyret i Modum mandag. Ikke så rart kanskje. Det er selvsagt sårt og uvirkelig å miste ordføreren etter 93 år. Men det skjedde. Mandag 14. oktober er og blir en historisk dag i Modum, uansett om man synes det var en trist dag eller en gledens dag.

Helt fram til selve avstemmingen fant sted, forsøkte Arbeiderpartiet å appellere til det de oppfatter som den eneste sunne fornuft, nemlig at Ståle Versland skulle få fortsette. Først ute var Tone Ellefsrud (AP) som gjør et comeback etter mange år borte fra politikken. Deretter forsøkte Thomas Løkka Andersen (AP) seg – til ingen nytte. Løkka Andersen er åpenbart et politisk talent, men det ble kanskje vel svulstig når man kunne få inntrykk av at Versland burde få makten og æren i all evighet, for å sitere litt fra den store boken.

Sunni G. Aamodt (Sp) ble valgt til ny ordfører med 19 mot 16 stemmer. Det samme resultat som sikret Bjørn Erik Sørli (Frp) varaordførerposisjonen selv om Løkka Andersen advarte de 19 medlemmene i den nye flertallskonstellasjonen om at de inngikk en «kokkelimonkekonstellasjon.»

Det som var trist å se, var fraværet av en unison applaus i salen da avgjørelsen var tatt og Sunni Grøndahl Aamodt og Bjørn Erik Sørli var valgt. Det er verdt å minne om følgende: det har vært gjennomført et lovlig valg i Modum og det har blitt forhandlet, der noen klarte å bli enige. Alle som er med i politikken bør forstå og akseptere at det er sånn dette fungerer. Og det er verdt å minne om at ved å la være å klappe for en lovlig valgt ordfører, så sier man også indirekte at man ikke helt liker spillereglene som gjelder i et demokrati.

En ordfører og en varaordfører er selvsagt valgt inn for et parti eller en liste, men de som har slike verv skal være ordfører og varaordfører for alle innbyggerne. Ikke bare for dem som stemte på dem. Vi anbefaler politikerne å respektere hverandre og vi anbefaler dem om å ha et litt mer konstruktivt fokus enn å henge seg opp i at en ny ordfører kan være litt uvant med å styre klubba. Det er tross alt ikke den viktigste delen ved det å være ordfører for alle.