Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronapandemien har gitt betydelige utfordringer for næringslivet også flere bedrifter hos oss prøver nå å innrette seg for å klare seg gjennom ei krevende tid som vi ikke vet varigheten på. Basert på tilbakemeldinger fra lokale industri, kan vi sannsynligvis forvente en betydelig større utfordring utover høsten.

Modum er en stor industrikommune med allsidig produksjonsvirksomhet. Flere av kommunens produksjonsbedrifter opererer på det internasjonale markedet og de påvirkes derfor sterkt av globale konjunkturer. Disse bedriftene har gjennom mange år etablert en sterk posisjon i det lokale og det internasjonale markedet. Verdien disse bedriftene representerer for lokalsamfunnet er betydelig og kan måles ikke bare i verdiskapning og arbeidsplasser men også i et betydelig samfunnsansvar som er nyttig for fellesskapet.

Westad Industri AS som vi hadde møte med 11.06.20 ved ledelse og tillitsvalgte, er et eksempel på en bedrift som er hardt rammet av den internasjonale krisen vi er inne. De har lenge vært en ledende leverandør av dreiespjeldventiler med høy ytelse for LNG, LPG, kjemikalier og andre kritiske applikasjoner. Westad er avhengig av oljesektoren og et stabilt marked.

Må si opp 35 til 40 ansatte: – En tragedie

Bedriftens ordreinngang er nå dramatisk redusert for tredje og fjerde kvartal pga. den internasjonale krisen vi er inne i. Dette har ført til at Westad Industri AS har måttet gå til det dramatiske steget å si opp mellom 35–40 ansatte ut av en total stab på 113 personer. Hvis ordreinngangen til Westad fortsetter å synke vil bedriften sannsynligvis ikke ha noe annet valg enn å varsle ytterligere oppsigelser til høsten. Kommunen forsøker å bistå Westad med å midlertidig omplassere ansatte i bedriften som nå har fått varsel om oppsigelse. Modum Næringsråd med sine medlemmer og nettverk bistår oss i dette arbeidet.

En utvidelse av dagens permitteringsordning til 52 uker ville også være til stor hjelp. En utvidet permitteringsordning vil «kjøpe tid» for bedriften og gjøre behovet for ytterligere oppsigelser mindre akutt i påvente av en økning i ordreinngangen.

Arbeidsmarkedet:

Pr. 11.06.20 er det i vår kommune (tall fra NAV):

  • 520 permitterte, derav 332 helt ledige. Det er 4,6%
  • 346 personer på arbeidsavklaringspenger (AAP).

Vi ser nå en svak bedring i ledighetstallene i forhold til tidligere under pandemien. Det er imidlertid en betydelig økning i forhold til normalsituasjon. Basert på tilbakemeldingene fra lokal industri kan vi forvente en betydelig økning utover høsten, når den fulle effekten slår inn i industrien.

Arbeid og arbeidsinntekt gir grunnleggende økonomisk trygghet. Ledighet gir usikkerhet og økonomiske tap. Avgjørende viktig at alle med arbeidsevne får arbeid.

Modum kommune fører en aktiv nærings- og arbeidslivspolitikk i samarbeid med det lokale NAV-kontoret. Viktig å etablere et godt samarbeid mellom næringsdrivende, fagforeninger, NAV og kommunens tiltaksapparat.

Les også

Samlet målsetting: Flest mulig Westad-oppsagte skal få ny jobb i Modum

Etter vår vurdering er dette fire nødvendige tiltak, for å unngå oppsigelser og beholde kompetanse i påvente av oppsving:

  • Øke permitteringstiden fra 26 til 52 uker. Dette er nødvendig når så mange er permitterte. Det vil skape større forutsigbarhet for å unngå oppsigelser.
  • Gi permitterte adgang til å kombinere dagpenger (80% av inntekt inntil 6G) når en tar kompetansehevende tiltak i inntil ett år. Dette skjer i samarbeid mellom bedrift og statlig NAV for å skreddersy tiltaket til den bedrift og arbeidstakers behov. Formålet med dette er at arbeidstaker knyttes sterkere til bedriften i permitteringsperioden, og at bedriften gis bedre mulighet til å holde på sine fagfolk som vi håper bedriften trenger når konjunkturene har bedret seg.
  • Tilskuddssatsen for lønnstilskudd for arbeidstakere med bare delvis arbeidsevne heves til maks 75%. Tidsperioden forlenges til inntil ett år sammenhengende. Bevilgningen økes kraftig, slik at en langt større andel av de 346 personene på AAP kan gis arbeid etter endt arbeidsavklaring. Dette lønnstilskuddet utbetales arbeidsgiver mot at arbeidsgiver betaler tarifflønn til arbeidstaker som har fått avklart delvis arbeidsevne gjennom AAP-programmet.
  • NAV trenger økte ressurser når de får mange flere å følge opp, det er NAV-kontorene som kan jobbe tettere på arbeidssøkerne, og i samarbeid med arbeidsmarkedet (utvidet oppfølging/jobbspesialister).

Vi oppfordrer Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til å vurdere disse tiltakene.

Kommentarer til denne saken