Gå til sidens hovedinnhold

Ap vil redde omsorgstilbudet i Modum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag denne uken behandles 2021-budsjettet i Modum kommunestyre. I budsjettforslaget har rådmannen brukt sparekniven. I tillegg har posisjonen, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, startet kuttene allerede i høst. Det rammer mange moinger i året som kommer. Arbeiderpartiet vil prioritere de svake gruppene, barn og eldre, og redde omsorgstilbudet.

Posisjonen har brukt sparekniven brutalt innen helse- og omsorgssektoren. Dermed rammes de aller svakeste. Blant sparetiltakene er at nærmere 20 årsverk forsvinner innen omsorgssektoren og seks heldøgns omsorgsplasser på Vikersund bo- og dagsenter legges ned. Tidligere i år ble seks plasser lagt ned på Geithus bo- og dagsenter. Siden nåværende posisjonen inntok ordførerkontoret i rådhuset, har det vært gjentatte forsøk på å redusere antall heldøgns omsorgsplasser. Det er trist og rammer pårørende, som er i en vanskelig situasjon.

Arbeiderpartiet vil ikke akseptere kutt i velferd, alle heldøgns omsorgsplasser skal videreføres. Videre vil Arbeiderpartiet at Frydenberg skal «fredes» i hele kommunestyreperioden. Etter Arbeiderpartiets mening er Frydenberg viktig både i rehabiliteringsarbeidet og som avlastning for slitne pårørende. Videre vil Ap at det opprettes en stilling som demenssykepleier.

Posisjonens sparetiltak har ført til større press på hjemmetjenesten og pårørende, et press som vil øke i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil at trygghetsalarmer fra 1. mai 2021 ikke skal koste mer enn 150 kroner pr. måned for minstepensjonister. Ap vil også videreføre to millioner kroner til økt bemanning, som skal prioritere ansatte i deltid.

I skolesektoren går Arbeiderpartiet inn for et mer fleksibelt SFO-tilbud med muligheter for å bestille kun morgen eller ettermiddag, og fra 1. august skal bemanning i SFO være en voksen pr. 15 barn. Ap vil også utvide helsesykepleierstillingene ved NMU og SMU til 100 prosent, og ved Vikersund skole til 150 prosent fra 1. juni 2021.

Det er overraskende at posisjonen har foreslått å øke gebyrene på vann, noe heller ikke rådmannen har foreslått. Flere vil sikkert huske at et av posisjonspartiene til og med hadde «mot avgifter» i partinavnet. Her vil Arbeiderpartiet støtte rådmannens forslag.Kommentarer til denne saken