Gå til sidens hovedinnhold

Ap tror de ansatte klarer å skape livsglede på Modumheimen. - Vi trenger ikke kjøpe det

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I valgkampen lovet Modum Senterparti å starte på konseptet «Livsglede for eldre» og gjøre Modumheimen til et livsgledehjem. Ingen er imot å skape livsglede for eldre. Men en sertifisering koster penger – mye penger. Det er en stiftelse, «Livsglede for Eldre», som selger en sertifiseringsordning. Bare oppstartsavgiften koster 125.000 kroner.

Stiftelsen, med kontorer i flere norske byer, skal fortelle hvordan ledelsen og de ansatte på sykehjemmet skal gjøre jobben. En jobb som de allerede gjør i dag. Dersom det politiske flertallet i Modum velger sertifisering vil det påføre de ansatte betydelig merarbeid, som for eksempel journalføring og rapportering til stiftelsen.

Da saken passerte hovedutvalget for helse- og sosialsektoren ble vedtaket utformet noe mer forsiktig. Det skal være en prosess for å se om kommunen skal gå for sertifisering som livsgledesykehjem, eller se på andre muligheter for å beholde og øke kvaliteten på tjenesten.

Arbeiderpartiets tre representanter var også med på vedtaket, men varslet at vi er kritiske til å bruke flere hundre tusen kroner for å få sertifikat og plakett på veggen. Vi ble heller ikke beroliget av at lederen i hovedutvalget, Tone Kronen (Sp), kunne fortelle at erfaringen fra andre sykehjem er at sykefraværet har gått ned og medisinforbruket redusert.

I tillegg til oppstartsavgiften på 125.000 kroner, er årsavgiften 35.000 kroner. Beløpene er hentet fra nettsiden til stiftelsen.

Kommunen forplikter seg til å ansette livsgledekonsulent i minst 20 prosent stilling. For å bli et sertifisert livsgledehjem skal institusjonen oppfylle ni kriterier som bidrar til å ivareta den enkelte brukers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Institusjonen skal opprette og bruke et system som sikrer at ansatte jobber personsentrert. Det skal være ansvarlige på hver avdeling og med faste møter. Kommunen skal utpeke en person med livsgledeansvar på rådmannsnivå, denne skal være vara for livsgledekonsulenten. Rutiner og prosedyrer skal beskrives i egen internkontroll.

Her er noen av kriteriene: Skape en hyggelig ramme rundt måltidene, kontakt med dyr, kommunikasjon med pårørende, og kontakt med skoler og barnehager. For å ta med et mer kuriøst krav: En person må ha ansvar for å strø, slik at det er enkelt å komme seg ut hvis det er glatt. Alle som har vært på et sykehjem vet at porten er trang og terskelen høy. Med andre ord; du må være syk. Jeg har i hvert fall ikke sett noen på glattisen.

Videre er kravet at sykehjemmet skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. Vi hadde en deltidsstilling på Modumheimen, som gledet beboerne med sang og musikk – en gledesspreder i hverdagen, som virkelig kunne skrives på konto for livsglede. Den stillingen forsvant i budsjettbehandlingen.

I Arbeiderpartiet har vi tillit til at både ledelse og ansatte på sykehjemmet klarer å skape livsglede. Jeg følger Modumheimens side på Facebook og det gleder meg hva de får til – til og med i den vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i.

Kjære kolleger i kommunestyret, ikke la det gå politisk prestisje i å få plaketten på veggen. Det er det daglige livet i institusjonen som betyr noe. Jeg har vært mye på Modumheimen og har et klart bilde på netthinnen, en av englene på sparkesykkel som kommer susende gjennom korridoren. Begge hendene på styret, men noe i hver neve, en treliter med vin i den ene og en flaske likør i den andre. Farten fortalte om effektivitet og det hun hadde med seg om kos og glede.

Tenk på hva vi kan få for 125.000 kroner, og alle de andre summene som plaketten koster.

Kommentarer til denne saken