AP-Ståle krever Elko-svar fra ordfører Sunni

Ståle Versland (Ap) gruppeleder i Modum har sendt ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (Sp) spørsmål om Elko og nedleggelsen av fabrikken som har ber om svar på i kommunestyret 21. september.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ordfører, vi har dessverre registrert at Elko A/S i Åmot har besluttet å flagge ut, til tross for store overskudd. Etter hva vi hører har Elko i løpet av de siste fem årene gått med over 1 milliard kroner i overskudd, med andre ord – rene pengemaskinen. I et informasjonsmøte ordfører tok initiativ til med alle partienes gruppeledere 11. august, hvor også de tillitsvalgte ved ELKO var tilstede, ble vi gjort kjent med at de ansatte blir overkjørt av eierne i samtaler om sluttpakker og omstillingsmidler. Etter hva vi oppfatter står dette i kontrast til de signaler eierne gir i møter med vår ordfører.

Elko er en hjørnestensbedrift i kommunen vår, med overvekt av kvinnearbeidsplasser. Når bedriften har besluttet å flagge ut er det dramatisk for både de berørte ansatte og for lokalsamfunnet vårt. Vi har registrert at ordfører opplever at eierne er tilbakeholdne med å svare kommunen på hva som vil skje med bygningsmassen, inventar og øvrige eiendommer Elko besitter i kommunen vår. Det samme gjelder avtaler Elko har med bedrifter som tilrettelegger arbeid og driver jobbveiledning som bl.a. Modum ASVO, Modum Industri, Modum Arbeidssenter, Adaptor på Ringerike, Lier ASVO og Drammen Fengsel.

Selve avgjørelsen om å flagge ut for stå for eiernes regning, men vi som folkevalgte kan ikke være passive tilskuere. Omstillingsloven ble i fjor opphevet av Stortinget med stemmene fra Høyre, FrP, KrF og Venstre. Lovens formål var å redusere de negative konsekvensene for ansatte og lokalsamfunn når det er på tale å legge ned en bedrift. Selv om ikke alle deler av loven fungerte optimalt, merker vi nå lokalt hos oss i Modum at det mangler gode verktøy og prosedyrer som eierne må følge.

Ordfører, det må komme på plass en ny og bedre omstillingslov som forplikter bedrifter til å ivareta de ansatte og som klargjør bedriftens samfunnsansvar overfor lokalsamfunnet.

Spørsmålene er derfor følgende:

Vil ordføreren etablere en dialog med Viken Fylkeskommune og regjeringen for å sette søkelys på den dramatiske situasjonen ansatte ved ELKO og de berørte vekstbedriftene er i?

Vil ordføreren sette i gang et lokalt initiativ mot fylkeskommune og Storting for å få på plass en ny og bedre omstillingslov, som ivaretar de ansatte og klargjør bedriftens samfunnsansvar?


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken