Vi var det eneste partiet i kommunestyret 27. mars som viste med gjerning – ikke bare ord – at vi støtter lærernes krav om lokale forhandlinger etter streiken. Dette er en investering til våre barn og unge i Modumskolen!

I Modums rapport om «Statusen for elever og ansatte etter pandemi og streik», leser vi om mange trekk som viser en negativ utvikling for elevers psykososiale forhold de tre siste årene som;

1. Merkbart mindre lekekompetanse blant barna.

2. Elevene har mistet viktig trening både fysisk og sosialt gjennom en lengre periode.

3. Mer skjerm/spill og mer tid på sosiale medier enn tidligere.

4. Mer utfordrende adferd og alvorlig skolefravær.

Dette er alvorlige faresignaler og vi ikke kan vente med å igangsette tiltak! Vårt forslag er lovlig, noe KS er enig i, for de som spekulerte i dette. Vi er selvsagt også klar over at vi som politikere ikke har noe med selve forhandlingene å gjøre.

Forslaget gikk ut på at Rådmannen skulle ta initiativ til lokale lønnsforhandlinger med lærerorganisasjonene i Modum jamfør tre punkter:

· Endring i stilling og/eller ansvarsoppgaver

· Kompetanse

· Beholde og rekruttere.

Dette er også i tråd med saken vi behandla i samme møte; Ny arbeidsgiverpolitikk 2023 – 2027! Derfor mener Modum AP og SV at som en start vil vi vise at vi ønsker å ivareta de lærerne vi har, som gjør en fantastisk jobb i skolene våre i dag. Dessverre fikk vi ikke flertallet med oss.

Politikere stå sammen om de neste viktige tiltak i denne saken. Vi må få til forbedringer i skoler og barnehager – sammen!