Gå til sidens hovedinnhold

Ap krever ny kurs i matpolitikken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I solidaritet med andre yrkesgrupper satte ikke jordbruksnæringen fram noen krav i fjorårets forhandlinger. I år ble bøndene møtt med et tilbud fra staten som kan beskrives som uanstendig og uverdig. Onsdag 16. juni la regjeringen fram forslag til jordbruksoppgjør, hvor FrP sørget for flertall. Dessverre viderefører regjeringen presset på bøndene til økt effektivitet, større bruk og dårlige velferdsgoder.

Nå er det vanlig folks tur – jordbruket trenger en ny kurs. Arbeiderpartiet går til valg på blant annet å ta et oppgjør med kjedemakta. Vi kan ikke sitte stille å se på at noe få stikker av med store fortjenester på matvarer, mens bøndene sitter igjen med smuler. Arbeiderpartiet krever at verdiene i større grad tilfaller folk på traktoren og industrigulvet.

Initiativet til bondeopprøret kommer fra vanlig folk som kjenner hverdagen som bonde på kroppen og ingen bør tvile på hverken utfordringer eller virkelighetsbildet. Våre matvareprodusenter fortjener å bli tatt på alvor.

Landbruket trenger et jordbruksoppgjør som sprer ny optimisme. Investeringsbehovet er stort. Med økte rammer vil flere investere i nye fjøs, til fordel både for dyrevelferd og effektivisering av gården. Vi trenger et landbruk som bidrar til å styrke folkehelsen, med god økonomisk og sosial bærekraft. På den måten kan vi sikre rekruttering og kompetanseheving til de som har yrket sitt knyttet til landbruket. Det må være trygt og god å jobbe i landbruket, både for arbeidstakere og næringsdrivende.

Primærnæringen spiller også en viktig rolle i det grønne skiftet og på økt selvforsyningsgraden, basert på norske ressurser. Staten må bidra med støtteordninger som fører til ny teknologi og produksjonsmetoder og ikke minst god agronomi. Det er et stort potensial for å skape flere arbeidsplasser på gårdene våre ved å stimulere til tilleggsnæringer. Flere arbeidsplasser fører til befolkningsvekst og styrket lokalsamfunn.

Her er viktige forslag og krav fra Arbeiderpartiet før jordbruksoppgjøret:

  • Fordelingen av pengene fra dagligvarehandel og matbransjen må fordeles bedre. Den skadelige kjedemakta skal reduseres. Det er svært høye lønninger blant toppene i de tre dagligvarekjedene. Arbeiderpartiet krever at verdiene i større grad tilfaller folk på traktoren og industrigulvet.
  • Arbeiderpartiet mener det er behov for å utrede en ny modell for måling av inntektsutvikling og inntektsnivå i jordbruket. Spørsmålene til leiekostnader for jord og kvote, fastsettelse av antall timer per årsverk i jordbruket og avkastning på kapital, må avklares. I tillegg skal det vurderes å endre slik at jordbruksforhandlingene gjelder for inneværende år.
  • Allerede for statsbudsjettet i 2022 vil Arbeiderpartiet ha en investeringspakke som sikrer klimavennlig fornying av båsfjøs, og tilpasses bruk med inntil 30 kyr, produksjon på norske naturressurser og økt beitebruk. Dette vil sikre oppdrag for snekkere og byggefirmaer i hele landet når så mye som over 4000 bruk skal fornyes. Arbeiderpartiets plan er derfor også et stort løft for byggenæringa samt for bruken norsk tre i bygg som vil utvikle videre.
  • Skal vi kunne rekruttere unge folk inn i næringa må vi sørge for bedre velferdsordninger for jordbruket. Vi krever en egen plan for dette til neste års jordbruksoppgjør. Spesielt er det viktig med gode ordninger for avløsing ved ferie, sykdom og fødsel
  • Arbeiderpartiet vil sammen med partene i arbeidslivet lage fram en plan for norske lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i jordbruket og frukt- og grøntsektoren, også for å øke rekrutteringen av innenlands arbeidskraft. Det siste året har vist at vi mangler trygghet for mat som legger opp til at folk som bor i landet skal kunne gjøre jobben.

Kommentarer til denne saken