Det er litt over et år igjen til kommunevalget. Da har det vært en periode med politisk styring uten at Arbeiderpartiet har vært i flertall. Det har vært sunt for Modum, og jeg håper dagens flertall vil få fornyet tillit, og kan fortsette å utvikle Modum videre i positiv retning.

Det er ingen rask måte å endre en kommune på. Ingenting skjer av seg selv. Vi må endre grunnlinjene, eller på kommunespråket de mange planer. Administrasjonen må få den arbeidsinstruksen vi ønsker å arbeide etter. De øverste planene er kommuneplan, samfunnsplan og arealplan, etter disse kommer en mange underplaner.

Arbeiderpartiet hadde latt Modum rusle og gå i den retningen som det gikk av seg selv. Vi, derimot, har ambisjoner for Modum, vi vil gå i en viss retning. Alt av investeringer var pint ned under lavnivå. Noe av det første vi tok tak i var trygt og sikkert vann. Vi har lagt planer for et høyere investeringsnivå, som sikrer moingene et godt og trygt vann framover.

Investeringsbehovet for skolene våre har vokst over taket, langt over taket. Investeringskostnadene er enorme, dagens inntektsnivå bærer ikke nødvendig fornying og vedlikehold. Rådmannen rasler i sablene, og sier vi må innføre eiendomsskatt.

Modum kommune er en kommune som har av de laveste skatteinntektene i Buskerud. Vi har havnet der, for det går som det går, og vi må aldri gjøre noe annet enn hva alle andre gjør. Eller gjøre noe annet, enn vi alltid har gjort. Men hvis vi tenker på hva vi har, hvor vi står, tenker litt nytt, og at vi ikke må være lik alle andre kommuner, hva kan det bli da?

Gjennomsnittlig inntekt pr. innbyggeres i Modum ca. 18 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Hadde vi hatt gjennomsnitts skatteinntekter i Modum ville vi hatt ca. 100 mill. kroner mer i kommunekassa hvert året. Vi får riktignok utlignet en del av dette fra Staten. De kommunene med inntekter langt over snittet må dele med de kommunene som ligger langt under snittet.

Eiendomsskatt er en sovepute, som ville gitt merkbart større inntekter de første årene. Så hadde dette blitt en del av det vanlige kostnadsforbruket, og det vil føles at det er knapt med penger igjen, som i dag. Noen vil si at dersom vi bruker eiendomsskatten til å betale skoleinvesteringene vil vi høste frukter av dette. Det utsagnet vil havne på den samme soveputen.

På grunn av at Arbeiderpartiet har spart penger på å ikke vedlikeholde eller fornye bygningsmassen i alle år, har vi havnet i denne vanskelige situasjonen. Vi vil ikke greie å ta igjen de investeringsbehovene vi har i dag med dagens inntekter.

Hva gjør vi da? Det enkle svaret – eiendomsskatt – det er ikke det eneste svaret. Vi må få folk med inntekt over, pr. i dag, seks hundre tusen kroner til å flytte til Modum. Hvordan får vi dette til? Det finnes mange i Modum med gode ideer.

Vi må fortsette våre nye tanker, det må være noen som tørr å tenke som gründere, og det må være et politisk flertall som vil noe. Så må vi selvfølgelig endre de langsiktige planene som vi har, så administrasjonen og politisk flertall kan jobbe i samme retning. Jobbe etter – hvordan får vi dette til? De vedtatte nye langsiktige planer vil også Statsforvalteren måtte ta hensyn til i sin vurdering.

Vi har ambisjoner for Modum, og vi vil noe!