Antallet arbeidsledige synker, men ikke i Krødsherad

Ved utgangen av april var det totalt 1.819 helt arbeidsledige i Midtfylket, en tilbakegang på 237 i forhold til i mars.