Ansettelsesstopp i helse- og sosialsektoren – må kutte 20 årsverk

Helse- og sosialsektoren i Modum må spare penger. Kommunen har langt flere heldøgns omsorgsplasser enn landsgjennomsnittet, og disse har igjen høyere bemanning enn snittet. Derfor forbereder de seg på å kutte 20 årsverk ved å innføre ansettelsesstopp i september.