(Drammens Tidende)

LIER: På sine nettsider annonserer Steen & Lund at nøkkelmedarbeidere samt eksterne investorer nå overtar anleggsgartneren. Det var i mars 2017 at den lokale anleggsgartneren ble kjøpt opp av BetonmastHæhre, som var en fusjon av entreprenøren Betonmast og Hæhre Isachsen.

Tidligere i høst ble det vedtatt å splitte opp BetonmastHæhre og et nytt selskap, Hæhre & Isachsen Gruppen Holding AS, ble dannet med Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund. Nå skjer det enda en oppsplitting ved at Steen & Lund blir et selvstendig selskap igjen.

Daglig leder Petter A. Vistnes i Steen & Lund er en av kjøperne av selskapet, og sier til selskapets nettsider at han gleder seg til å utvikle selskapet videre. Vistnes sier at de fortsatt vil ha et godt samarbeid med Hæhre Entreprenør og Isachsen Anlegg om flere prosjekter.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i Hæhre & Isachsen Gruppen Holding AS sier at salget av Steen & Lund er i tråd med konsernets reviderte strategi med fokus som anleggsaktør.

Salget omfatter også Steen & Lunds datterselskap Ditt Mannskap AS.

Drammens Tidende kommer tilbake med mer om saken.