I en pressemelding fra kultursjef Per Aimar Carlsen gratuleres ekteparet Tommy og Anne May Jørgensen som mottakere av kommunens kulturpris.

Juryens begrunnelse

Ekteparet er engasjert i fotballgruppa i Vikersund IF, og har gjennom de siste årene har gjort en stor innsats, ikke bare for å skape en trygg og utviklende oppvekstsarena for barn og ungdom, men også skapt en inspirerende ramme for samvær mellom de voksne.

Anne May og Tommy Jørgensen har jobbet for at anlegget på Tangen i Vikersund ikke bare skal være et godt sted for organiserte treninger og fotballkamper, men at det også skal være et naturlig sted for uorganisert aktiviteter åpent for alle og enhver.

I forbindelse med utmerkelsen Gullvaffelen, tildelt av Viken idrettskrets, ble det fremhevet at ekteparet har fått Vikersund fotball til å bli en Kvalitetsklubb. Det betyr at Vikersund nå imøtekommer de krav som Norges fotballforbund stiller.

At Tommy Jørgensen også har fulgt opp en rekke jenter og unge kvinner - også utenfor eget lag - har også fotballkretsen merket seg.

Tommy og Anne May Jørgensen stod i bresjen for å arrangere Tine fotballskole i august 2021, og denne ble, etter tilbakemeldinger fra foreldre og deltakere kåret til beste Tine fotballskole i Buskerud for året. Denne fotballskolen ble også trukket frem av Viken idrettskrets ved tildelingen av Gullvaffelen fordi den hadde nært 50/ 50-fordeling av gutter og jenter.

For de som har hatt barn i fotballaktivitet i Vikersund har det vært en stor trygghet å ha slike personer som brenner for saken. At de selv ikke lenger er småbarnsforeldre har bare gagnet fellesskapet.

Årene 2020 og 2021 har under pandemien tidvis vært preget av lav aktivitet i idretten. Anne May og Tommy Jørgensen har allikevel holdt aktivitetsnivået oppe ved å bruke tiden på å pusse opp det gamle klubbhuset på Tangen, med ønske om at dette skal komme flere idretter enn bare fotballen til gode.

Det arbeid ekteparet Jørgensen har gjort har vært et stort løft og skapt en idrettskultur som vil bære frukt er i lang tid fremover.