Andre steder krangler hyttenaboene om alt fra skjeve gardiner til veirett - her er det foreløpig stille

Mange frykter at hjemmesommeren vil føre til mer krangling mellom hyttenaboer. I naboregionene krangles det om alt fra gardiner til tomtegrenser. Men hos oss er det stille – enn så lenge.