Ammunisjon fra nazitiden forurenser gruvene

Artikkelen er over 1 år gammel

Dypt nede i Haus Oldenburg gruve, ligger ammunisjon fra Nazi-tiden, så vel som fra KV og Forsvaret. Prøver av gruvevann tas årlig på grunn deponiet. Årsaken er forurensingsfaren materiellet representerer..