Amedia skal storhandle hos HTS-eide Paxster

Amedia legger om til grønn distribusjon – men Paxster-bilene fra HTS-systemet kommer neppe til å kjøre rundt med aviser i Krødsherad med det første. De nye bilene skal brukes i byer og tettsteder.