En lokalpolitiker i vårt område uttalte en gang på 1970-tallet; det skulle jaggu tatt seg ut om kommunen skulle begynne å passe på ungene til folk også! Bakteppet var et krav om å etablere barnehager. Det går også en historie om et firma der mennene reiste på julebordtur på høyfjellshotell, mens kvinnene fikk fri et par dager slik at de kunne få bakt og vasket til jul. Heldigvis har verden endret seg mye etter den tid. Kvinners inntreden i arbeidslivet har ført til vekst og velstand i landet vårt. Kvinner trenger ikke lenger å stå med lua i hånden og be om husholdningspenger.

Men mange kvinner er minstepensjonister den dag i dag. Samfunnet har aldri gitt dem en belønning for det arbeidet som ble gjort hjemme. Denne generasjonen begynner å trekke på årene nå, men de er fortsatt mange og det minner oss om at det ikke er lenge siden kvinner ble henvist til en plass ved kjøkkenbenken, mens mannen var ute og tjente pengene. Det var ingen permisjonsordninger og ingen ordninger for fri med lønn ved barns sykdom.

I dag er det 8. mars. Den internasjonale kvinnedagen. Den er viktig – fordi likestilling er noe vi ikke skal ta for gitt. Det er fint at vi har en dag som kan gi oss et stikk av dårlig samvittighet. Norske kvinner og menn har mye å takke tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland for – hun som blir kalt landsmoderen og så har vi mye å takke moren til Jens Stoltenberg for også. Som ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet tegnet Karin Stoltenberg grunnrisset for det som skulle bli en moderne familiepolitikk.

Med Gro ble det fart i barnehageutbyggingen. Permisjonsordninger etter fødsel og betalt fravær ved barns sykdom ble kraftig utvidet og nå skulle far virkelig måtte ta sin del av ansvaret og pliktene. Kvinner strømmet til arbeidslivet, de tok utdanning og det gikk med et an å kombinere et yrkesliv med et familieliv.

Jeg husker mange sjefer – for det var det de kalte seg den gang og ikke ledere som i dag – som mente at nå var galskapen gått for langt. Men de tok feil gang på gang. Kvinners inntreden i arbeidslivet og gode permisjonsordninger har vært med å gjøre Norge velstående. Det har ført til en romsligere privatøkonomi og det har gjort at kvinner har kunnet ta selvstendige valg, uten å være økonomisk avhengige av en mann. I dag tar flere kvinner en menn høyere utdanning.

I dag er Norge er nokså likestilt land, men det er mye ugjort. Kun fire av ti kvinner og sju av ti menn mener det er ganske likestilt mellom kjønnene. Det er fortsatt et faktum at kvinner i gjennomsnitt tjener dårligere en menn. Det er færre kvinnelige ledere en menn og det er nok slik at flere omsorgsoppgaver legges på kvinner en på menn. Kvinner tar mer ansvar for ting på hjemmebane. Derfor er det mange kamper å kjempe og derfor er 8. mars viktig.

Men vi stusser ikke lenger over kvinnelige politibetjenter, kvinnelige leger, kvinnelige piloter eller kvinnelige trailersjåfører. Det er bra. Samtidig ser vi at det fortsatt er store forskjeller i yrkesvalg. Det er flere kvinnelige sykepleiere en mannlige, selv om den generasjonen som kaller sykepleiere for sykesøster begynner å gå ut av tiden. Nå i opptakten til VM ser vi fortsatt at kvinnelige hoppere ikke får delta i Vikersund. Det viser at verden fortsatt har en lang vei å gå.

Etter hvert har de fleste yrkestitler blitt kjønnsnøytrale. Det heter ikke lenger politimann, men politibetjent. Fylkesmannen har blitt statsforvalter og kassadame har blitt til butikkmedarbeider. Det eneste stedet jeg vet om der man kan søke etter en mann eller en kvinne i stillingsannonser, er som badebetjenter på offentlige bad. Det er på grunn av at de trenger en av hvert kjønn for å kunne gå inn i garderobene.

Så er det noen yrker med helt absolutte fysiske krav, som for eksempel røykdykkere. Det må vi nok bare akseptere, men det er gode eksempler på kvinner som kommer gjennom nåløyet der også. Det er viktig at vi som foreldre oppmuntrer våre døtre til å våge å ta de utradisjonelle valgene hvis de ønsker det. Ikke tenke at det er ikke noe for deg, fordi du er jente.

Jenter fikser alt. Glem ikke det.