Alle fakta må på politikernes bord

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skal ikke politikerne i Modum få tilgang til resultatene av en forundersøkelse de selv har bestilt? Det kan faktisk se slik ut. Før sommerferien i år, etter flere uker med åpen strid rundt Vikersund skole, ble det bestemt etter mye politisk ping-pong, at samtlige sju skoler i Modum skulle bli gjenstand for en form for kontroll ved virksomhetene. Buskerud kommunerevisjon ble hyret inn og det hele skulle starte med en spørreundersøkelse som ble sendt ut til foreldrene. Bakgrunnen for det hele var all støyen rundt Vikersund skole, som også Bygdeposten skrev om. Vi fikk sågar mye kjeft for sakene våre også.

Nå foreligger de første svarene og de viser at foreldre med barn på Vikersund og Buskerud skoler jevnt over er mer misfornøyde med skolesituasjonen til sine barn, sammenlignet med foreldre ved de fem andre skolene. I desember får kommunestyret i Modum en sak på bordet, der de skal ta stilling til om de skal bevilge inntil 1,4 millioner kroner for å fortsette dette omfattende arbeidet med å evaluere driften ved samtlige skoler. Torkild Halvorsen, leder for forvaltningsrevisjonen i Buskerud som har gjennomført forundersøkelsen og som også skal gjennomføre de videre dypdykk ned i materien, vil ikke dele informasjonen de nå sitter på med Modum kommune. Det til tross for at Modum kommune er oppdragsgiver og skal betale for gildet.

Halvorsen sier til Bygdeposten på lørdag at de ikke kan gå ut med denne informasjonen fordi dette kun er en del av et større og mer omfattende prosjekt. Likevel bekrefter han at to skoler – Vikersund og Buskerud – peker seg ut i negativ retning. Det er åpenbart at politikerne i Modum må få tilgang på det materialet fylkesrevisjonen sitter på nå. Selv om de kun har skrapet i overflaten, og dette ikke er noen endelig «dom» over skolene, så er indikasjonene likevel såpass sterke at de bør være en del av beslutningsgrunnlaget til kommunestyret.

Nå har riktig nok kontrollutvalget fått en muntlig redegjørelse i sakens anledning, men det er ikke nok. Kontrollutvalget har ikke midler til å videreføre undersøkelsene og må få penger av kommunestyret. Derfor må også kommunestyret få på bordet det man har avdekket så langt. I en tid da kommunen må spare penger, er det viktig å se nøye på hva kronene brukes til. Det kan derfor være mest riktig at man går videre med nærmere undersøkelser av kun to skoler og friskmelde de fem andre. Det vil i så fall bety at prosjektet blir mindre omfattende og dermed også billigere å gjennomføre.

Helt siden påske og fram til sommerferien i år var Vikersund skole en gjenganger i det politiske miljø i Modum og her i Bygdeposten. Bakgrunnen var at noen foreldre meldte avvik og ba fylkesmannen vurdere hvorvidt opplæringsloven var brutt. Flere fikk medhold i dette. Saken førte til et sterkt engasjement og dessverre svært steile fronter. På den ene siden; en del foreldre som mente forholdene ved skolen var sterkt kritikkverdige. På den andre side sto de som mener forholdene ved Vikersund ikke er verre eller bedre enn skoler flest. Svaret på foreldreundersøkelsen kan indikere at forholdene ved Vikersund er mer utfordrende enn ved andre skoler. Det samme kan være tilfelle ved Buskerud skole.

Modum kommune må kreve å få ut resultatet fra forundersøkelsen. Uten den kan politikerne vanskelig ta en riktig avgjørelse i denne saken. Den har vært og er svært betent.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken