Aksjeselskap søker om konsesjon på en av Modums største skogeiendommer

«På generelt grunnlag er det ikke vanlig med slike saker», skriver Modum kommune, og viser til at de bare én gang tidligere har behandlet en sak der et AS søker om konsesjon på landbrukseiendom.