Det er Modum kommune som kommer med denne advarselen på sin hjemmeside.

Tirsdag 21. juni ble det tatt vannprøver på fem badeplasser i Modum. Vannet ble analysert på termotolerante koliforme bakterier. Forekomst av denne type bakterie indikerer at avføring fra varmblodige dyr eller mennesker har kommet ut i vannet.

– Dette er øyeblikksverdier, som kan forandre seg raskt, skriver kommuneoverlege Pål Steiran.

Grensen for god badevannskvalitet ligger på 100 bakterier pr. 100 ml. Mindre gode har verdier mellom 100 og 1000. Verdier over 1000 betegnes som ikke akseptabelt.

Prøveresultater uke 25:

Badeplass

Antall bakterier pr. 100 ml.
Steintangen 2
Skinnerudtangen Over 1000
Søya, Døvikfoss Over 1000
Pollen, Vikersund 29
Butjern, Blaafarveværket 32

Ikke akseptable bakterieverdier

Verdiene på Skinnerudtangen og Søya badeplass viser over 1000 bakterier pr. 100 ml, og betegnes som ikke akseptabel. Det vil tas nye prøver i morgen, torsdag 23. juni. Resultatene publiseres fortløpende på kommunens hjemmeside.

– Inntil vannkvaliteten bedrer seg er det ikke tilrådelig å bade på disse stedene, slår kommuneoverlegen fast i innlegget på Modum kommunes hjemmeside.