Andreasen er nå kommunalsjef helse og omsorg i Jevnaker kommune – og kommer dermed «hjem» til kommunen hun har arbeidet i en årrekke. Dette melder Modum kommune i en pressemelding.

Aase Kristin sluttet i Modum for cirka ett år siden, da som virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester. Hun er 51 år, og bosatt på Nakkerud.

Det er ikke avklart når Andreassen starter i sin nye stilling i sin gamle kommune.

Det var fem søkere til stillingen.