Framtidsutsiktene for Sigdal kommune er dystre. Telemarkforsking har, på oppdrag fra kommunedirektøren, utarbeidet en rapport der det legges opp til innsparinger på om lag ca. 14 millioner for å få en fornuftig, sunn og bærekraftig økonomi i kommunen i årene fremover.

Dette skal opp i kommunestyret torsdag 24.juni. Noe innsparinger kan sikkert gjøres med å jobbe mer effektivt og smart i kommunen, men det er ikke å stikke under en stol at kuttene som må gjøres vil påvirke Sigdals innbyggere med store kutt i blant annet helse- og oppvekstsektoren.

Spørsmålet politikerne må stilles seg er om det er noen måter å redusere kuttene på. Det hadde vel vært flott å kunne gjøre en liten ting annerledes, og så hadde kuttene blitt mye mindre? Hva med å velge en regjering som gir Sigdal kommune mer penger å rutte med?

Sigdal og Eggedal Høyre ved leder Bård Sverre Fossen er en dreven forretningsmann som kan økonomi, og som i dag er varaordfører. Jeg utfordrer varaordføreren med at tenker på Sigdals beste og oppfordrer sine egne i Høyre om å velge en ny politisk retning ved høstens stortingsvalg, en retning som vil være bedre for Sigdals innbyggere. Det er vel bedre at Tines sigdølinger får en bedre hverdag, enn Ernas rike menn