Videoen om politiets framferd i forbindelse med en pågripelse i Kongsberg har vekket avsky. Nå må vi ta forbehold om at det er sider ved saken som ikke er kjent. Faktum så langt er uansett at det er tatt ut tiltale mot en betjent og at spesialenheten vurderer å ta ut tiltale mot ytterligere en betjent. Politiet har en krevende jobb og kan utøve makt på vegne av samfunnet. Samtidig er det strenge regler for hvor mye makt som kan brukes. Noen ganger er det en hårfin balansegang. Politifolk må ikke rent sjelden ta avgjørelser i brøkdelen av et sekund, avgjørelser som i ettertid skal vurderes i ro og makt inne på et kontor.

Politivold er ikke noe nytt, men det forekommer trolig ganske sjelden. Det kommer sikkert av flere ting, men solid utdanning, streng siling av hvem som får bli politi og flere kvinnelige politibetjenter er noen av årsakene. Nå mener vi ikke at kvinner ikke kan utøve vold, men statistikken viser at flertallet er menn. Dessuten har politiet blitt flinkere til å fryse situasjonene og la tiden hjelpe dem i å løse sakene på en rolig måte.

Det som har kommet fram i Kongsberg i form av videobevis, uoverensstemmelser i rapportene som er skrevet og det faktum at det er tatt ut tiltale, kan bli en skikkelig ripe i lakken hvis politibetjent blir dømt for vold. At politiet ikke bruker mer makt enn strengt nødvendig er viktig for at tilliten til politiet skal bli opprettholdt. De aller fleste nordmenn stoler på politiet. De nyter jevnt over veldig høy tillit i samfunnet.

Vi skal ikke forhåndsdømme noen. Det er et viktig prinsipp at ingen er skyldig før man har fått en rettskraftig dom. Vi vet også at politifolk lett kan bli offer for rykter og ubegrunnede beskyldninger fra folk som ligger i konflikt med politiet. Det vi ser på den aktuelle videoen er gjentatte slag både med knyttet neve og med batong mot en person. Hvis vi skal legge videosnutten til grunn er maktutøvelsen altfor stor sammenlignet med situasjonen politibetjenten står oppe i. Men det kan være sider ved saken vi ikke kjenner. Det er viktig å huske på.

Politiet kan bruke makt, men det må være med måte og akkurat tilstrekkelig for å få pågrepet en person eller roe ned en situasjon. Hvis det viser seg at matutøvelsen slett ikke står i stil til oppdraget må det vurderes om tjenestepersonen er skikket. Vi har aldri sett en video av dette slaget i Norge. Det henleder tankene til USA og forhold med politivold som er avdekket der. Men vi er rimelig trygge på at norske politifolk jevnt over er sitt ansvar bevisst og makten de av og til må bruke er nøye avpasset situasjonen de står i.